วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
 
 
 


ชื่อ นายพิชญเมธี  แสงดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/20 เลขที่ 99

เกิดวันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2527

ชื่อเล่น :  Jacky

วิชาที่ชอบเรียน : เทคโนโลยีสารสนเทศ

อนาคตที่อยากเป็น : นักโหราศาสตร์